ข่าวเด่น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสระแก้ว
นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ พร้อมด้วยนายสรวงศ์ เทียนทอง อดีต รมช.สาธารณสุข ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับฟังรายงานสถานการณ์การค้าชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน จากนั้นลงพื้นที่สำรวจจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และสถานีรถไฟพรมแดนบ้านคลองลึก สำรวจพื้นที่ตลาดโรงเกลือและพบปะผู้ประกอบการรายย่อย
ชมข้อมูล
อ่างเก็บน้ำพระปรง
สระแก้ว สระขวัญ
วัดนครธรรม
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
ละลุ
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ตลาดโรงเกลือ
อโณชาไหมไทย
ขนมถ้วยฟูสมุนไพร
ผ้ามัดหมี่
เมล่อน ปลอดสารพิษ
พระมองตาม
ผ้าขาวม้า
ศิลปะเดคูพาจ
แคบหมู

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สระแก้วพร้อมใจ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2566
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566 เมื่อเวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสระแก้ว
นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ พร้อมด้วยนายสรวงศ์ เทียนทอง อดีต รมช.สาธารณสุข ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับฟังรายงานสถานการณ์การค้าชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน จากนั้นลงพื้นที่สำรวจจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และสถานีรถไฟพรมแดนบ้านคลองลึก สำรวจพื้นที่ตลาดโรงเกลือและพบปะผู้ประกอบการรายย่อย
จ.สระแก้ว สมาคมนักข่าว ไทย – กัมพูชา ลงนาม MOU ยกระดับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลสารที่ถูกต้องและป้องกัน Fake news
วันนี้ ( 26 ก.ย.) ณ โรงแรมลาวิลล่าบูทิค โฮเทล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว และสมาคมมิตรภาพนักข่าวอาเซียนฝ่ายกัมพูชา ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โดยนายสมศักดิ์ สารการ นายกสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายไทย และนายสิงห์ ราชสี นายกสมาคมมิตรภาพนักข่าวอาเซียนฝ่ายกัมพูชา มีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำภออรัญประเทศ ประธานสักขีพยาน
สสจ.สระแก้ว นำรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ออกบริการคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา
( 25 ก.ย.) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษ
ป.ป.ช. สระแก้ว แถลงข่าวการปราบการทุจริต ประจำปี 2566
นายหิรัญ ไชยกันยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านป้องกันการทุจริต และด้านตรวจสอบทรัพย์สิน อำเภอที่มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนมากที่สุด อำเภออรัญประเทศจำนวน 20 เรื่อง
จ.สระแก้ว บูรณาการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน
ที่ห้องประชุมรักษ์วินัย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตำรวจ สถานศึกษา ท้องถิ่น โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วในฐานะเลขานุการ จัดขึ้น เพื่อร่วมกันจัดทำแผน กิจกรรม มาตรการเชิงบูรณาการ จัดการความเสี่ยงและขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถลดผลกระทบลดความสูญเสียในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
จ.สระแก้ว เน้นย้ำมาตรการป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ จัดตั้งคลินิกบำบัด ครบทุกอำเภอ รณรงค์ให้ อสม.เป็นตัวอย่างการเลิกสูบ เลิกดูดบุหรี่
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสระแก้ว เน้นย้ำมาตรการกลไกคณะกรรมการฯในการขับเคลื่อน มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย บูรณาการกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ออกประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการใช้กฎหมาย ออกตรวจเตือน
จังหวัดสระแก้วซ้อมแผนการป้องกันน้ำท่วม ปี 2566 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงเดือนกันยายน
วันนี้ ( 8 ก.ย.) ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานการฝึกศูนย์บัญชาเหตุการณ์จังหวัดสระแก้ว กรณีเกิดอุทกภัย ประจำปี 2566 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ไปยัง 9 อำเภอ
ผู้ว่า ฯสระแก้ว นำผู้บริหารทุกภาคส่วนปรับแผนพัฒนาจังหวัด รับรัฐบาลใหม่ สนองความต้องการของประชาชน
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำผู้บริหารทุกภาคส่วนของจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2566 - 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จ.สระแก้ว บูรณาการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน
ที่ห้องประชุมรักษ์วินัย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตำรวจ สถานศึกษา ท้องถิ่น โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วในฐานะเลขานุการ จัดขึ้น เพื่อร่วมกันจัดทำแผน กิจกรรม มาตรการเชิงบูรณาการ จัดการความเสี่ยงและขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถลดผลกระทบลดความสูญเสียในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดสระแก้วจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ที่อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรฉัตรติยาราชนารี เนื่องด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์
สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้วจัดงานดอกแก้วบานเพื่อผู้สูงอายุ 
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานดอกแก้วบานเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว มีผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วม
จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ฯงบประมาณ ปี 2566
เมื่อ 15 มิ.ย. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะทำงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government