จังหวัดสระแก้วทอดกฐินสามัคคีจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566


วันนี้ 19 พ.ย. 2566  ณ วัดหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ร่วม ทอดกฐินสามัคคีจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 ซึ่งประเพณีทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ มีความสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งทางจังหวัดสระแก้วให้ความสำคัญเป็นอย่างมากจึงได้กำหนดให้ข้าราชการจังหวัดสระแก้วจัดทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี ซึ่งในวันนี้ได้รับความร่วมมือในการสมทบปัจจัย จาก ผู้มีจิต ศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญ บริจาคสมทบองค์กฐิน และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรในการทำบุญทอดกฐิน โดยถวายให้แก่ วัดหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วเพื่อใช้ในการบำรุงศาสนาต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar