จังหวัดสระแก้วจัดการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SAKAEO CHAMPIONSHIP 2024

(15 พ.ย.) ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SAKAEO CHAMPIONSHIP 2024 เพื่อสร้างกระแสเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและทำการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้ โดยการประกวดในวันนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 24 ทีม แบ่งเป็น 3รุ่น ได้แก่ รุ่น Junior อายุระหว่าง 6-9 ปี มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 5 ทีม รุ่น Pre-Teenage อายุระหว่าง 9-14 ปี มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 11 ทีมและ Teenage อายุระหว่าง 14-22 ปี มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 8 ทีม
 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้ว ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มาใช้ในการสร้างกระแสเยาวชน ในจังหวัดให้ “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด”และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ภายใต้กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำในระดับพื้นที่ ในการป้องกันปัญหาในกลุ่มเยาวชน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar