จังหวัดสระแก้วเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

(1พ.ย.) ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยการบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพลเรือน ทหาร และตำรวจ รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน จำนวน 226 นาย ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ระดับจังหวัด จำนวน 1 ชุด และชุดเฉพาะกิจระดับอำเภอ ๆ ละ 1 ชุด ให้พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อบูรณาการการทำงาน แจ้งข่าวสาร และรายงานผลการปฏิบัติ ภายในเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน (เว้นแต่มีเหตุด่วนเหตุสำคัญ ให้รายงานทันที)  โดยดำเนินการเปิดปฎิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตรา หาข่าว และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ผ่าฝืนในทันที
สำหรับปฏิบัติการ (Kick off) ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งออกตรวจจัดระเบียบสังคม เพื่อกวดขัน ตรวจตรา และให้คำแนะนำต่อสถานบริการสถานประกอบกิจการต่างๆ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar