ผู้ว่าสระแก้วเป็นผู้แทนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มอบเงินช่วยเหลือฯครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณีช้างป่าทำร้าย


   นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายชาตรี ผดุงพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสระแก้ว  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปพูดคุยแสดงความเสียใจและให้กำลังใจ พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือให้กับญาติและครอบครัวของนายจงรัก จงศรี อายุ 29 ปี ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ณ วัดด่านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น ซึ่งเสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในการเข้าไปผลักดันช้างในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
      โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้แทนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ มอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะมอบเงินช่วยเหลือด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในทุกๆ ด้านด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar