ผู้ว่าฯสระแก้วนำส่วนราชการเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้คำแนะนำปรึกษาแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ


(25 ต.ค.) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันนี้เป็นการลงพื้นที่บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด สาขาสระแก้ว ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  สำหรับการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการและความประสงค์ที่จะให้หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสระแก้วให้คำแนะนำตามภารกิจอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งถือว่าภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาของจังหวัดสระแก้วในเรื่องของการจ้างงาน ด้านเศรฐกิจและสังคม ด้านความปลอดภัย ด้านพลังงานและด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มีข้อแนะนำให้หน่วยงานราชการและสถานประกอบการ ได้ร่วมกันบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไป ควบคู่การอยู่ร่วมกันของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar