จ.สระแก้วพร้อมใจ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2566

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566 เมื่อเวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันธงชาติไทย 28 กันยายน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยวันที่ 28 กันยายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

จังหวัดสระแก้ว ได้เชิญชวนหน่วยงานประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่่ราชการ พร้อมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. โดยพร้องเพียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar