รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสระแก้ว

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ พร้อมด้วยนายสรวงศ์ เทียนทอง อดีต รมช.สาธารณสุข ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับฟังรายงานสถานการณ์การค้าชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน จากนั้นลงพื้นที่สำรวจจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และสถานีรถไฟพรมแดนบ้านคลองลึก สำรวจพื้นที่ตลาดโรงเกลือและพบปะผู้ประกอบการรายย่อย

จากนั้นรองนายรัฐมนตรีฯ เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร CIO จุดแผนแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน และสุดท้ายเดินทางไปเยี่ยมชมด่านศุลกากรอรัญประเทศ และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเก็บกู้ระเบิดที่ด่านศุลกากรอรัฐประเทศ บ้านป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ

ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว มีมูลค่าการค้าชายแดน ในปี 2566 ( ต.ค65 - ส.ค.66) มูลค่ารวม 103,683 ล้านบาท เป็นการส่งออก 79,619 ล้านบาท การเดินทางเข้า-ออกที่มีหนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดนและแรงงาน MOU ในปี 2566 (ม.ค. - ก.ย.66) จำนวน 9,472,610 คน เป็นการเดินทางเข้า 4,764,251 คน เดินทางออก 4,708,359 คน

จังหวัดสระแก้ว ได้เสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้ ผลักดันการจัดตั้งสถานกงสุลไทย ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อให้บริการประชาชน ดูแล คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย เสนอการจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่อำเภออรัญประเทศ ผลักดันให้มีการขนส่งทั้งคนและสินค้าทางรถไฟ ซึ่งได้มีการลงนาม MOU ระหว่างการรถไฟของทั้ง 2 ประเทศไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ปัจจุบันยังไม่มีการเดินรถระหว่างประเทศ ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์อาคารด่านศุลกากรป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ซึ่งกรมศุลกากรได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ส่วนการเสนอขอเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 หากดำเนินการแล้วเสร็จจังหวัดจะได้ขอเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้ มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา หนองเอี่ยน-สตึงบท สำหรับนาเข้า-ส่งออกสินค้าเป็นการชั่วคราวก่อน

ภายหลัง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับฟังรายงานสถานการณ์ ข้อมูลของจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน จะนำเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรม ต่อไป //ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว ภาพ - รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar