จ.สระแก้ว สมาคมนักข่าว ไทย – กัมพูชา ลงนาม MOU ยกระดับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลสารที่ถูกต้องและป้องกัน Fake news

วันนี้ ( 26 ก.ย.) ณ โรงแรมลาวิลล่าบูทิค โฮเทล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว และสมาคมมิตรภาพนักข่าวอาเซียนฝ่ายกัมพูชา ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU โดยนายสมศักดิ์ สารการ นายกสมาคมนักข่าวนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายไทย และนายสิงห์ ราชสี นายกสมาคมมิตรภาพนักข่าวอาเซียนฝ่ายกัมพูชา มีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำภออรัญประเทศ ประธานสักขีพยาน พร้อมด้วย ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สื่อมวลชนฝ่ายไทยและกัมพูชาเข้าร่วม

นายสิงห์ ราชสี นายกสมาคมมิตรภาพนักข่าวอาเซียน ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่สมาคมนักข่าวฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายกัมพูชามาเป็นอย่างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรู้สึกว่าวันนี้มิตรภาพของทั้งสององค์กรได้พัฒนาไปสู่ในระดับที่เปรียบเสมือนพี่น้อง ล่าสุดทางฝ่ายไทยได้สนับสนุนให้สมาคมนักข่าวกัมพูชาเข้าร่วม MOU สมาคมนักข่าวกัมพูชาได้แสดงความคาดหวังว่าจะร่วมมือกับสมาคมนักข่าวฯ ต่อไป และจะเชิญสื่อมวลชนไทยไปร่วมประชุมหารือ สร้างความสัมพันธ์ที่ฝั่งกัมพูชา ในโอกาส ต่อไป

ภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ทั้งสองฝ่ายได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นสื่อมวลชนไทยได้นำสื่อมวลชนกัมพูชาเดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด และไหว้พระ ที่วัดแม่ย่าซอม ที่อำเภอคลองหาด

ในบันทึกข้อตกลงฯ ของสื่อมวลชนทั้งสองฝ่าย ที่จะมีความร่วมมือเชื่อมความสัมพันธ์ทั้ง 2 สมาคม ของไทย-กัมพูชา เพื่อการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสื่อของทั้งสองประเทศ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารก่อนนำเสนอ หรือเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสังคม และความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยน พบปะ เยี่ยมเยือนระหว่างกันเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ สร้างความแน่นแฟ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน // ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว ภาพ - ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar