สสจ.สระแก้ว นำรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ออกบริการคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา

( 25 ก.ย.) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม สอนวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง และคัดกรองค้นหาสตรีกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบความผิดปกติให้ได้รับการส่งต่อรักษาอย่างทันท่วงที

นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2565 พบว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยอันดับ 1 ในสตรีไทย ถึงร้อยละ 37.9 และในจังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ถึง 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.08 พบมากที่สุดช่วง อายุ 35-60 ปี ที่อำเภอเมือง 23 ราย อำเภอโคกสูง 17 ราย อำเภอตาพระยา 10 ราย และอำเภอวังน้าเย็น 10 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ในระยะหลัง ๆ โรคได้ลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) มีกำหนดให้บริการดังนี้ วันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตาพระยา วันที่ 27-29 กันยายน 2566 ณ วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ และวันที่ 1–3 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ จึงขอเชิญสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส มารับบริการดังกล่าว // ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar