จังหวัดสระแก้วซ้อมแผนการป้องกันน้ำท่วม ปี 2566 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงเดือนกันยายน

วันนี้ ( 8 ก.ย.) ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานการฝึกศูนย์บัญชาเหตุการณ์จังหวัดสระแก้ว กรณีเกิดอุทกภัย ประจำปี 2566 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ไปยัง 9 อำเภอ

การฝึกศูนย์บัญชาเหตุการณ์จังหวัดสระแก้ว กรณีเกิดอุทกภัย ดังกล่าว ได้ตั้งสถานการณ์สมมติ การเกิดพายุฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่มในพื้นที่และตั้งคำถามสำหรับผู้รับการฝึกแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย แผนการเผชิญเหตุ และการช่วยเหลือเยียวยา จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปีนี้ ซึ่งคาดว่าเดือนกันยายน จะมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทย ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ จังหวัดสระแก้วจึงได้จัดซ้อมแผนดังกล่าวขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เป็นการเน้นย้ำ บทบาทหน้าที่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกลไกการทำงานร่วมกัน//ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว ภาพ - ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar