ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภูมิวัช อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยติดตามในเรื่องการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่บ้านของนางสาวเรืองรอง จันทะรัตน์ บ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว โดยสภาพปัญหาคือ รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพและมีภาระดูแลทั้งเด็กและผู้ป่วย โดยได้รับการช่วยเหลือโครงการบ้านพอเพียงของปี 2566 ถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและเดินทางไปยังบ้านนายสนิท แคะเนินสูง ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงตั้งแต่อายุ 9 ขวบปัจจุบันประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านซ่อมนาฬิกาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อร้าน สนิท นาฬิกาแอนด์ทีวี ที่ตลาดวังน้ำเย็น อีกทั้งเป็นหัวน้าครอบครัว ซึ่งจากเดิมมีฐานะยากจนไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ ได้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำมาขยายกิจการให้เพิ่มเติทสินค้าภายในร้านให้ครบวงจร โดยเป็นลูกหนี้ประวัติการชำระดีไจนสามารถดูแลครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar